Instalacje stałe

1) Proponujemy przygotowanie monochromatycznej makiety urbanistycznej, wzbogaconej o stała instalacje multimedialną video-mappingu .

W innych słowach – jest to makieta obszaru miasta, przygotowana na bazie wydruku 3D (uwzględniająca rzeźbę terenu, a także budynki, lasy, rzeki etc.), która służy nam jako ekran do przygotowania projekcji mappingu. Animacja na bazie makiety ma bardzo duży potencjał prezentowania różnorakiego contentu – może być wyświetlony program dotyczący zarówno historii miasta, jak ja współczesnych informacji na jego temat (tereny inwestycyjne, układ transportowy, sieci energetyczne/wodociągowe etc.).

Mapping Miasto

Gotową instalacje można prezentować zarówno w formie poziomej (np. w hallu ratusza), jak i pionowej (np. w witrynie sklepowej).

Makietę można rozbudować także o wariant interaktywny (panel dotykowy).

2) Stała instalacja np. na ścianie knajpy lub muzeum !
Stała instalacja na elementach architektonicznych wnętrza np. dziedzina zamkowego, sali balowej lub innych elementów architektury. Animacja może dotyczyć historii budynku lub miasta  i być wprowadzeniem do zwiedzania.
Animacja może być zrobiona na bazie szablonu, który jest później wzbogacany spersonalizowanymi fragmentami animacji np. logotypu, nazwy czy zdjęcia.
Mapping

3) Projekt, może być wykonany także na makiecie budynku muzeum lub innego zabytkowego budynku np. ratusz.

Proponujemy przygotowanie animacji poświęconej historii miasta, która może stanowić niecodzienną formę zaprezentowania historii miasta w niezwykle atrakcyjnej instalacji multimedialnej.

Gotowa animacja może być eksponowana w dowolnym miejscu (muzeum, witryna ratusza) i stanowić niecodzienną propozycję popularyzacji historii miasta.

makieta mapping