Projekcje VIDEO Mapping 3D na budynkach

Ożyw budynek swojej firmy lub miasta!

Oferujemy pełną realizacją Video Mappingu 3D na fasadach budynku, która składa się na:

  • Wizja lokalna
  • Wykonanie „maski” budynku
  • Sporządzenie scenariusza animacji
  • Wykonanie animacji oraz warstwy dźwiękowej
  • Ostateczna próba na 1 dzień przed realizacją
  • Realizacja w dniu uroczystości (po zmroku)

Mapping maska